Lượt xem: 3988 | Gửi lúc: 04/06/2014 11:13:30

Bộ Xây dựng kiểm tra về VLXD tại các địa phương

(Xây dựng) - Từ ngày 23 - 28/6, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức Đoàn công tác đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình kiểm tra về tình hình quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD trên địa bàn.

Cụ thể, đoàn sẽ làm việc với các Sở Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển VLXD đến năm 2020; triển khai thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 (tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung, quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng); kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng VLXD; sản phẩm VLXD được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên địa bàn.

Phong Thư

Theo Báo Xây dựng điện tử

Bài viết khác