Lượt xem: 6798 | Gửi lúc: 13/02/2014 14:55:55

Thông báo đường dây nóng để xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, xử lý một số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do địa bàn rộng nên vẫn còn một số tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng như: xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng; sai giấy phép xây dựng; sai hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt … mà chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.Để công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đảm bảo kỷ cương, trật tự theo đúng Quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về xây dựng công trình, đồng thời nếu phát hiện công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng thì thông báo về Sở Xây dựng (qua Thanh tra Sở) theo số điện thoại đường dây nóng:- Di động: 0912 240 174- Hoặc: 0373 751 6

Bài viết khác