Lượt xem: 7370 | Gửi lúc: 05/12/2013 15:42:27

Lịch sử phát triển

Lược trích bài phát biểu kết luận của đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, sáng ngày 4-12-2013.